Sitemap / เกมส์ / ดูดวง / หาเพื่อนหาแฟน / ฟังเพลง / โหวตภาพ / นักเขียนนิยาย / สารบัญเว็บ / หางาน / บอร์ดชาวสยาม / ตลาดซื้อ ขายฟรี / อ่านข่าว / ดูทีวีฟังวิทยุ / Chatroom / คลิปวีดีโอ / รูปดารา รูปคนดัง / บทย่อละคร ภาพยนต์ / รวมของฟรี / ฟอร์เวิร์ดเมล์ / โหลดโปรแกรม / แจกฟรีกระดานบอร์ด / ดูดวงชื่อ สกุล / ติดต่อโฆษณา
'ข้าวกล้องงอกผง' ของมูลนิธิศิลปาชีพ
ขนมจีน
IP : 58.9.25.31


25 พ.ย. 2552
เวลา 5:37:36 น.
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางน้อย ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านยางน้อย หมู่ที่ 1,2 ถนนแจ้งสนิท กิโลเมตรที่ 32 ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบล ราชธานี สำหรับโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ก่อ ตั้งขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 โดยพระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาชีพ ยกระดับรายได้ ป้องกันการอพยพแรงงานเข้าสู่เมืองหลวง อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบ้านยางน้อยและหมู่บ้านใกล้เคียง จำนวน 21 หมู่บ้าน
   
ทำให้ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งสร้างงาน และสร้างรายได้ อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากความยากจน โดยมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 424 ไร่ มีการแบ่งเนื้อที่ออกเป็นศูนย์ศิลปาชีพ 214 ไร่ และฟาร์มตัวอย่างในพระองค์ 210 ไร่ ขณะที่ฟาร์มตัวอย่างในพระองค์มีการจัดทำโครงการด้านเกษตรและปศุสัตว์หลากชนิด อาทิ การปลูกพืชปลอดสารพิษ แปลงสมุนไพร สวนตัวอย่างเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวพันธุ์บริสุทธิ์ การทดสอบปลูกพืชไร่ การพัฒนาการผลิตเส้นไหม การ เพาะเห็ดเศรษฐกิจ การผลิตพืชหมุน เวียนในแปลงไม้ผล การปรับสภาพนิเวศป่าเสื่อมโทรมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ การปลูก ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า การปศุสัตว์ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งการเรียนการสอน  เกษตรแบบมีส่วนร่วม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้เข้าชมกระบวนการผลิตและการจัดการด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดรูปแบบของพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   
ผลสำเร็จของบ้านยางน้อยที่เล็งเห็นได้จากโครงการนี้คือ การพัฒนามาเป็นแหล่งจ้างงานที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรมีการทิ้งถิ่นฐานน้อยลง และช่วยเสริมรายได้ให้ชาวบ้านยางน้อย และบริเวณใกล้เคียงตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตอาหารคุณภาพและปลอดสารพิษที่ไม่เพียงมีขึ้นเพื่อการบริโภคของชาวไทย แต่ยังส่งออกไปสู่ต่างประเทศอีกด้วย

+ + +ร่วมกันแสดงความคิดเห็น + + +

Sitemap / เกมส์ / ดูดวง / หาเพื่อนหาแฟน / ฟังเพลง / โหวตภาพ / นักเขียนนิยาย / สารบัญเว็บ / หางาน / บอร์ดชาวสยาม / ตลาดซื้อ ขายฟรี / อ่านข่าว / ดูทีวีฟังวิทยุ / Chatroom / คลิปวีดีโอ / รูปดารา รูปคนดัง / บทย่อละคร ภาพยนต์ / รวมของฟรี / ฟอร์เวิร์ดเมล์ / โหลดโปรแกรม / แจกฟรีกระดานบอร์ด / ดูดวงชื่อ สกุล / ติดต่อโฆษณา
ความคิดเห็นที่ 1
ขนมจีน
IP : 58.9.25.31


25 พ.ย. 2552
เวลา 5:38:18 น.สำหรับผลผลิตของบ้านยางน้อย ในปัจจุบันก็มีด้วยกันมากมาย ทั้งผ้ามัดหมี่ ผ้ากาบบัว เครื่องทองเหลือง ชุบเงินชุบทองเครื่องปั้นดินเผา ดอกไม้ประดิษฐ์จากโครงการศิลปาชีพ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากโครงการฟาร์มตัวอย่าง เช่น เนื้อสุกรและเป็ดเทศสายพันธุ์ดีจากจีน โดยเฉพาะ สุดยอดข้าว กล้องปรุง เพื่อเสริมภูมิต้านทาน
     
หนึ่งในผลิตภัณฑ์ของโครงการฟาร์มตัวอย่างที่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิต คือ ข้าวกล้องเพาะงอก เป็นข้าวกล้องที่ผ่านกรรม วิธี GERMINATION เพื่อเพิ่มคุณค่าทาง โภชนาการด้วยกระบวนการทางชีวเคมีตามธรรมชาติ โดยการนำข้าวกล้องที่ได้จากการทดลองปลูก ซึ่งมีการควบคุมดูแลการเพาะปลูกอย่างใกล้ชิดจากนักวิชาการกรมวิชาการเกษตรประกอบด้วย ข้าวขาวดอกมะลิ 105, ข้าวเหนียว กข.6, ข้าวหอมแดง และ ข้าวหอมกุหลาบ จากนั้นนำข้าวกล้องที่ได้ จากการเพาะปลูกมาผ่าน กระบวนการเพาะเมล็ดข้าวจนงอกก่อนนำมา หุงต้ม เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของโปรตีน และ คุณค่าทางโภชนา การให้มี  คุณภาพยิ่งขึ้นตามธรรมชาติ ภายในสภาวะที่มีการควบคุมความชื้น แสง อุณหภูมิ เวลาและออกซิเจนที่พอเหมาะ จนได้ข้าวที่มีวิตามิน สูงอีกทั้งยังมีสาร GABA (กาบา) สูง ซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระให้เซลล์ในร่างกาย ทำงานเป็นปกติ มิให้เซลล์แก่เร็วผิดปกติ กลายเป็นสารมะเร็ง นอกจากนั้นยังเพิ่มสารแกมมาโอรายซานอล 3 เท่าของข้าวกล้องธรรมดา และที่สำคัญยังเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นพอเหมาะที่ร่างกายต้องการซึ่งเป็นอาหารที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม สำหรับบำรุงสุขภาพ เสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคภัยตามธรรมชาติ อีกทั้งยังมีรสชาติอร่อยกลมกล่อม นุ่มนวล หุงต้มง่ายปลอดภัยจากสารเคมีและแบคทีเรีย เนื่องจากเป็นเมล็ดข้าวพันธุ์พิเศษที่ปลูกในหุบเขาสูง 900-1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ท่ามกลางพื้นที่ปราศจากมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด และการเพาะเมล็ดจนงอกก่อนนำ มาบริโภคนั้น เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็ปไตน์ ในข้าวที่มีแทนนินสูง...ข้าวที่มีแทนนินสูงแสดงถึงการมีแร่ธาตุสูง
   
ขณะนี้มีผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าว กล้องงอกจำนวนมากได้แอบอ้างเบื้องสูง โดยนำชื่อมูลนิธิศิลปาชีพฯ มาแสวงหากำไรทางการค้า และระบุในฉลากสินค้าว่าเป็นข้าวกล้องงอกจากฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ
   
ฉะนั้น ผู้บริโภคจึงควรระมัดระวัง ก่อนซื้อควรพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วน เพราะผลิตภัณฑ์จากโครงการฟาร์มตัวอย่างของมูลนิธิศิลปาชีพ นอกจากจะมีข้าวกล้องเพาะงอกแล้ว ปัจจุบันมี ข้าวกล้องงอกผงพร้อมชงดื่มมี 3 สูตร คือ รสธรรมชาติ รสกลมกล่อม และรสหวานละมุน…เท่านั้น.

ความคิดเห็นที่ 2
ขนมจีน
IP : 58.9.25.31


25 พ.ย. 2552
เวลา 5:38:40 น.


ร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
แสดงความคิดเห็น *
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
- สำหรับสมาชิกจะได้รับสิทธิในการเลือกสีพื้นหลังและแนบไฟล์ได้
- บุคคลทั่วไป การเลือกสีพื้นหรือแนบไฟล์จะไม่มีผลใดๆ เกิดขึ้น หากอยากได้สิทธิพิเศษในการโพสต์ก็คลิก
สมัครสมาชิก เลย
กรอกข้อมูลส่วนตัว
ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กรอกข้อมูลที่นี่
โดย *
อีเมล์
สมัครสมาชิก คลิกที่นี่
- ใส่สีพื้นได้
- ได้นามแฝงประจำบอร์ด ไม่ซ้ำใคร
- อัพโหลดไฟล์ได้
สมาชิกกรอกข้อมูลที่นี่ ระบบจะดึงข้อมูลส่วนอื่นๆ มาให้โดยอัตโนมัติ
แนบไฟล์
แทรกรูปภาพได้ไม่เกิน 350 K, ไฟล์อื่นๆ (.zip, .swf) ไม่เกิน 300 K
รูปภาพต้องเป็น *.jpg หรือ *.gif เท่านั้น
ชื่อล็อกอิน *
รหัสผ่าน *
 


Sitemap / เกมส์ / ดูดวง / หาเพื่อนหาแฟน / ฟังเพลง / โหวตภาพ / นักเขียนนิยาย / สารบัญเว็บ / หางาน / บอร์ดชาวสยาม / ตลาดซื้อ ขายฟรี / อ่านข่าว / ดูทีวีฟังวิทยุ / Chatroom / คลิปวีดีโอ / รูปดารา รูปคนดัง / บทย่อละคร ภาพยนต์ / รวมของฟรี / ฟอร์เวิร์ดเมล์ / โหลดโปรแกรม / แจกฟรีกระดานบอร์ด / ดูดวงชื่อ สกุล / ติดต่อโฆษณา