คุณหญิงกษมา เลขาธิการ กพฐ.เผย สนช.ผ่าน พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ...แล้ว  รอโปรดเกล้าฯ
แป้งหอม
IP : 203.172.204.52

5 ธ.ค. 2550
เวลา 11:13:27 น.
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สพฐ.โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพิเศษขึ้น และขณะนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณาผ่านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพิเศษ โดยแก้ไขเป็นร่าง พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ...เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ สำหรับสาระสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาสำหรับคนพิการ มีหลายมาตราที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เช่น มาตรา ๕ คนพิการจะได้รับสิทธิในการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้รับสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกจากรัฐ เลือกรับบริการทางการศึกษาได้ตามความต้องการ รัฐต้องจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานให้เหมาะสมกับความต้องการและความจำเป็นของคนพิการ มาตรา ๖ ครูการศึกษาพิเศษทุกสังกัดจะได้รับเงิน พ.ค.ศ. มาตรา ๘ สถานศึกษาทุกสังกัดต้องทำ IEP จัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ จัดสภาพแวดล้อม จัดสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก สถานศึกษาทุกแห่งจะปฏิเสธการรับคนพิการเข้าเรียนไม่ได้ มาตรา ๙ รัฐจะจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรทางการศึกษา ให้เหมาะสมและจัดเงินอุดหนุนในการวิจัยพัฒนาครู มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานฯ คนที่ ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคนพิการ เป็นรองประธานฯ คนที่ ๒ กรรมการโดยตำแหน่ง ๑๐ คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๓ คน และ ผอ.สศศ.เป็นเลขานุการ มาตรา ๑๙ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่จัดการเรียนร่วม และให้ สพฐ.สนับสนุนทรัพยากร มาตรา ๒๐ ให้โรงเรียนเฉพาะความพิการเป็นนิติบุคคล มาตรา ๒๑ ให้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการใน สพฐ. มาตรา ๒๒ ให้มีคณะกรรมการกองทุน มีเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานกรรมการ รองเลขาธิการ กพฐ.ที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธานฯ คนที่ ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคนพิการ เป็นรองประธานฯ คนที่ ๒ มีผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิอีก ๑๑ คน โดย ผอ.สศศ.เป็นกรรมการและเลขานุการ มาตรา ๒๙ ครูการศึกษาพิเศษเดิม ยังสามารถรับเงิน พ.ค.ศ.ต่อไปได้ และภายใน ๑ ปี ครูการศึกษาพิเศษที่ผ่านการอบรมจะได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ.นี้ ฯลฯ "ตามที่ สนช.ได้พิจารณาผ่านการ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ...นั้น จะส่งผลให้ สพฐ. โดย สศศ.ซึ่งมีบทบาทด้านการจัดการศึกษาพิเศษ จะสามารถดำเนินงานในการจัดการศึกษาคนพิการได้อย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และส่งผลต่อการพัฒนาผู้พิการ ให้ได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคต่อไป" เลขาธิการ กพฐ.กล่าว ( กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ๑ ธค. ๒๕๕๐ )

+ + +ร่วมกันแสดงความคิดเห็น + + +

 


 
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
แสดงความคิดเห็น *
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
- สำหรับสมาชิกจะได้รับสิทธิในการเลือกสีพื้นหลังและแนบไฟล์ได้
- บุคคลทั่วไป การเลือกสีพื้นหรือแนบไฟล์จะไม่มีผลใดๆ เกิดขึ้น หากอยากได้สิทธิพิเศษในการโพสต์ก็คลิก
สมัครสมาชิก เลย
กรอกข้อมูลส่วนตัว
ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กรอกข้อมูลที่นี่
โดย *
อีเมล์
สมัครสมาชิก คลิกที่นี่
- ใส่สีพื้นได้
- ได้นามแฝงประจำบอร์ด ไม่ซ้ำใคร
- อัพโหลดไฟล์ได้
สมาชิกกรอกข้อมูลที่นี่ ระบบจะดึงข้อมูลส่วนอื่นๆ มาให้โดยอัตโนมัติ
แนบไฟล์
แทรกรูปภาพได้ไม่เกิน 500 K, ไฟล์อื่นๆ (.zip, .swf) ไม่เกิน 0 K
รูปภาพต้องเป็น *.jpg หรือ *.gif เท่านั้น
ชื่อล็อกอิน *
รหัสผ่าน *