รับทำบัญชี
ผกาภรณ์
IP : 124.121.126.230

24 พ.ค. 2550
เวลา 19:31:23 น.
รับทำบัญชี ยื่น ภงด.1 3 และ 53 ภพ.30 และยื่นประกันสังคม
สนใจติดต่อ  เก๋  0851334405

+ + +ร่วมกันแสดงความคิดเห็น + + +

 


 
ความคิดเห็นที่ 1
รมัณยา
IP : 124.120.8.27

12 มิ.ย. 2550
เวลา 14:50:13 น.
WJ-Youngwide Accounting Services
สำนักงานบัญชี ดับเบิ้ลยูเจ ยังไวด์ ยินดีให้บริการ
รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน  บริษัทราคาประหยัดสุดๆค่ะ
 บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและ ขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มฟรี
รับจดทะเบียนเลิกกิจการ ชำระบัญชี จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขและเพิ่มวัตถุประสงค์
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่จดทะเบียนเพิ่มทุน ลดทุน เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
รับจดทะเบียนคณะบุคคล จดทะเบียนพาณิชย์ ราคาประหยัด
รับจัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
จัดทำรายงานภาษีและแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 ทุกเดือน
จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนทุกเดือน ภ.ง.ด. 1 (พร้อมคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด 3,53
จัดทำรายงานภาษีครึ่งปีและประจำปี ภ.ง.ด.51 และ ภ.ง.ด.50
ดำเนินการแก้ปัญหาบัญชีและให้คำปรึกษาภาษี
จัดการเกี่ยวกับปัญหาบัญชี เคลียร์บัญชี โอนงานสำนักงานบัญชีเดิม
บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคม ยื่นแบบเงินสมทบรายเดือน
จัดทำรายงานภาษีและแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 รายเดือนสำหรับกิจการเจ้าของคน เดียว
รับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการจัดทำบัญชีคำนวณภาษีเงินได้ของบุคคลภงด. 90,91,94
ทำหนังสืออนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าว (Work Permit & VISA)
บริการที่ปรึกษากฎหมายคดีแพ่งทั่วประเทศ
บริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต วางระบบบัญชี บริการเกี่ยวเนื่อง
ค่าบริการ พิจารณาจากลักษณะและปริมาณของเอกสาร และการปฏิบัติงานเป็นหลัก
“งานบัญชีและภาษีอากร จำเป็นจะต้องมีผู้ที่ มีประสบการณ์ มีความรู้ ประณีต ละเอียดและเข้าใจต่องานบัญชีอย่าง
ลึกซึ่ง  ประสบการณ์ของผู้ทำบัญชีมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดคุณภาพของงานดังนั้นการเลือกสำนักงานบัญชี ควรจะต้องพิจารณาประสบการณ์ความรู้ความสามารถควบคู่ไปอัตราค่าบริการ มิใช่เลือกเพราะเห็นว่าราคาถูกแต่เพียงอย่างเดียวดังนั้นเรียนพิจารณาทางสำนักงานเพื่อสอบถามข้อมูลบริการเป็นทางเลือกก่อนตัดสินใจ
ค่าบริการทำบัญชี ราคาเริ่มต้นที่ 2,000-บาท บริการทั่วกรุงเทพ และปริมณฑล
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Cont*t to : Khun Ramunya Luka*warakul
คุณ รมัณยา ลักขณาวรกุล
02-735-0508 (5 lines), 081 989 0468, 02 691-1202 # กด 1 แฟกซ์  02 735-6856  
ทีตั้งสำนักงาน ตรงข้ามสำนักงานใหญ่แอมเวย์ 500 เมตรจากแยกลำสาลี
52/47-48  ซอยรามคำแหง 60/4 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพฯ
ติดต่อสำนักงานได้ตั้งแต่เวลา เวลา 8.30 - 20.00 ทุกวันค่ะ 081 989-0468
ทางสำนักงานขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในบริการของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสำนักงานดับเบิ้ลยูเจ ยังไวด์ จะเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งสำหรับท่าน และขอให้ท่านไว้ใจในบริการของเรา
พื้นที่บริการบัญชี ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล  
WIN TOGETHER WITH OUR QUALITY SERVICE

ความคิดเห็นที่ 2
ลักขณา คงสุข
IP : 58.8.139.224

14 มิ.ย. 2550
เวลา 9:28:47 น.
รับทำบัญชี พร้อมวางแผนด้านภาษี
รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน  ประหยัดสุดๆค่ะ
จัดทำรายงานภาษีและแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 ทุกเดือน
จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนทุกเดือน ภ.ง.ด. 1 (พร้อมคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด 3,53
จัดทำรายงานภาษีครึ่งปีและประจำปี ภ.ง.ด.51 และ ภ.ง.ด.50
ดำเนินการแก้ปัญหาบัญชีและให้คำปรึกษาภาษี
สนใจติดต่อได้ที่  081-2417598 ลักขณา

ความคิดเห็นที่ 3
NootBunChee
IP : 58.64.77.15

8 ก.ค. 2550
เวลา 19:41:32 น.
รับทำบัญชี ครบวงจร และตรวจสอบบัญชี โดยนักบัญชีมืออาชีพ ดำเนินงานในรูปแบบโฮม ออฟฟิศ และคิดราคาแบบพอเพียง เรื่องบัญชีๆ ปล่อยให้เป็นหน้าที่เราดูแลคุณนะคะ ติดต่อได้ที่นี่ค่ะ รุ่งนภา นัดสันเทียะ (นุช) 2005/86 ซ.รามคำแหง 29 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240 โทร.087-9110247 อีเมล nootbunchee@yahoo.co.th

***ขอบเขตการให้บริการ***
1. ตรวจเอกสารเพื่อบันทึกบัญชี
2. จัดทำรายงานภาษี เช่น ภ.ง.ด.1, 3, 53 ภ.พ.30, 36 และประกันสังคมพร้อมนำส่ง
3. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน, แยกประเภทลูกหนี้, เจ้าหนี้, งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
4. จัดทำงบการเงิน
5. จัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด.51, 52, 54 และ 50 ต่อกรมสรรพากร
6. นำส่งงบการเงินประจำปีต่อกระทรวงพาณิชย์

***หลักเกณฑ์ในการคิดราคาค่าบริการ***
1. ปริมาณเอกสาร
2. ประเภทและความซับซ้อนของกิจการ
3. ความรับผิดชอบในการจัดทำบัญชี (ปริมาณงานที่ต้องการให้ทำ)

ความคิดเห็นที่ 4
ramunya
IP : 124.120.3.152

2 ต.ค. 2550
เวลา 13:39:04 น.
WJ-Youngwide Accounting Services
สำนักงานบัญชี ดับเบิ้ลยูเจ ยังไวด์ ยินดีให้บริการ
รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน จัดตั้งบริษัท
บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและ ขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
รับจดทะเบียนเลิกกิจการ ชำระบัญชี จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขและเพิ่มวัตถุประสงค์
แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่จดทะเบียนเพิ่มทุน ลดทุน เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
รับจดทะเบียนคณะบุคคล จดทะเบียนพาณิชย์ ราคาประหยัด
รับจัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
จัดทำรายงานภาษีและแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 ทุกเดือน
จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนทุกเดือน ภ.ง.ด. 1 (พร้อมคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด 3,53
จัดทำรายงานภาษีครึ่งปีและประจำปี ภ.ง.ด.51 และ ภ.ง.ด.50
ดำเนินการแก้ปัญหาบัญชีและให้คำปรึกษาภาษี
จัดการเกี่ยวกับปัญหาบัญชี เคลียร์บัญชี โอนงานสำนักงานบัญชีเดิม
บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคม ยื่นแบบเงินสมทบรายเดือน
จัดทำรายงานภาษีและแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 รายเดือนสำหรับกิจการเจ้าของคน เดียว
รับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการจัดทำบัญชีคำนวณภาษีเงินได้ของบุคคลภงด. 90,91,94
ทำหนังสืออนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าว (Work Permit & VISA)
บริการที่ปรึกษากฎหมายคดีแพ่งทั่วประเทศ
บริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต วางระบบบัญชี บริการเกี่ยวเนื่อง
ค่าบริการ พิจารณาจากลักษณะและปริมาณของเอกสาร และการปฏิบัติงานเป็นหลัก
“งานบัญชีและภาษีอากร จำเป็นจะต้องมีผู้ที่ มีประสบการณ์ มีความรู้ ประณีต ละเอียดและเข้าใจต่องานบัญชีอย่าง
ลึกซึ่ง  ประสบการณ์ของผู้ทำบัญชีมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดคุณภาพของงานดังนั้นการเลือกสำนักงานบัญชี ควรจะต้องพิจารณาประสบการณ์ความรู้ความสามารถควบคู่ไปอัตราค่าบริการ มิใช่เลือกเพราะเห็นว่าราคาถูกแต่เพียงอย่างเดียวดังนั้นเรียนพิจารณาทางสำนักงานเพื่อสอบถามข้อมูลบริการเป็นทางเลือกก่อนตัดสินใจ
ค่าบริการทำบัญชี ราคาเริ่มต้นที่ 2,000-บาท บริการทั่วกรุงเทพ และปริมณฑล
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Cont*t to : Khun Ramunya Luka*warakul
คุณ รมัณยา ลักขณาวรกุล
02-735-0508 (5 lines), 081 989 0468, 02 691-1202 # กด 1 แฟกซ์  02 732-9798
ทีตั้งสำนักงาน ติดโรงแรมอเล็กซานเดอร์ เยื้อง โรงพยาบาลรามคำแหง  500 เมตรจากแยกลำสาลี
เลขที่  6  ซอยรามคำแหง 83/2  ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพฯ
ติดต่อสำนักงานได้ตั้งแต่เวลา เวลา 8.30 - 20.00 ทุกวันค่ะ 081 989-0468
ทางสำนักงานขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในบริการของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสำนักงานดับเบิ้ลยูเจ ยังไวด์ จะเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งสำหรับท่าน และขอให้ท่านไว้ใจในบริการของเรา
พื้นที่บริการบัญชี ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล  
WJ-Youngwide Accounting Services
engaged in Audit & Advisory, Accounting & Tax, Ma*gement consulting and Bus* *s such as Registration, Law advice, Visa & Work permit, Office f*ilities, Marketing * and Payroll * s*e 2002. Our * at WJ-Youngwide served clients both of local and foreign firms. We aimed to add value by anticipating bus* problems and recommending preventive *tion . WIN TOGETHER WITH OUR QUALITY SERVICE
ความคิดเห็นที่ 5
ramunya
IP : 124.120.3.152

2 ต.ค. 2550
เวลา 13:39:11 น.
WJ-Youngwide Accounting Services
สำนักงานบัญชี ดับเบิ้ลยูเจ ยังไวด์ ยินดีให้บริการ
รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน จัดตั้งบริษัท
บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและ ขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
รับจดทะเบียนเลิกกิจการ ชำระบัญชี จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขและเพิ่มวัตถุประสงค์
แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่จดทะเบียนเพิ่มทุน ลดทุน เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
รับจดทะเบียนคณะบุคคล จดทะเบียนพาณิชย์ ราคาประหยัด
รับจัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
จัดทำรายงานภาษีและแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 ทุกเดือน
จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนทุกเดือน ภ.ง.ด. 1 (พร้อมคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด 3,53
จัดทำรายงานภาษีครึ่งปีและประจำปี ภ.ง.ด.51 และ ภ.ง.ด.50
ดำเนินการแก้ปัญหาบัญชีและให้คำปรึกษาภาษี
จัดการเกี่ยวกับปัญหาบัญชี เคลียร์บัญชี โอนงานสำนักงานบัญชีเดิม
บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคม ยื่นแบบเงินสมทบรายเดือน
จัดทำรายงานภาษีและแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 รายเดือนสำหรับกิจการเจ้าของคน เดียว
รับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการจัดทำบัญชีคำนวณภาษีเงินได้ของบุคคลภงด. 90,91,94
ทำหนังสืออนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าว (Work Permit & VISA)
บริการที่ปรึกษากฎหมายคดีแพ่งทั่วประเทศ
บริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต วางระบบบัญชี บริการเกี่ยวเนื่อง
ค่าบริการ พิจารณาจากลักษณะและปริมาณของเอกสาร และการปฏิบัติงานเป็นหลัก
“งานบัญชีและภาษีอากร จำเป็นจะต้องมีผู้ที่ มีประสบการณ์ มีความรู้ ประณีต ละเอียดและเข้าใจต่องานบัญชีอย่าง
ลึกซึ่ง  ประสบการณ์ของผู้ทำบัญชีมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดคุณภาพของงานดังนั้นการเลือกสำนักงานบัญชี ควรจะต้องพิจารณาประสบการณ์ความรู้ความสามารถควบคู่ไปอัตราค่าบริการ มิใช่เลือกเพราะเห็นว่าราคาถูกแต่เพียงอย่างเดียวดังนั้นเรียนพิจารณาทางสำนักงานเพื่อสอบถามข้อมูลบริการเป็นทางเลือกก่อนตัดสินใจ
ค่าบริการทำบัญชี ราคาเริ่มต้นที่ 2,000-บาท บริการทั่วกรุงเทพ และปริมณฑล
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Cont*t to : Khun Ramunya Luka*warakul
คุณ รมัณยา ลักขณาวรกุล
02-735-0508 (5 lines), 081 989 0468, 02 691-1202 # กด 1 แฟกซ์  02 732-9798
ทีตั้งสำนักงาน ติดโรงแรมอเล็กซานเดอร์ เยื้อง โรงพยาบาลรามคำแหง  500 เมตรจากแยกลำสาลี
เลขที่  6  ซอยรามคำแหง 83/2  ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพฯ
ติดต่อสำนักงานได้ตั้งแต่เวลา เวลา 8.30 - 20.00 ทุกวันค่ะ 081 989-0468
ทางสำนักงานขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในบริการของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสำนักงานดับเบิ้ลยูเจ ยังไวด์ จะเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งสำหรับท่าน และขอให้ท่านไว้ใจในบริการของเรา
พื้นที่บริการบัญชี ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล  
WJ-Youngwide Accounting Services
engaged in Audit & Advisory, Accounting & Tax, Ma*gement consulting and Bus* *s such as Registration, Law advice, Visa & Work permit, Office f*ilities, Marketing * and Payroll * s*e 2002. Our * at WJ-Youngwide served clients both of local and foreign firms. We aimed to add value by anticipating bus* problems and recommending preventive *tion . WIN TOGETHER WITH OUR QUALITY SERVICEC:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\New Folder\samui 1.gif

ความคิดเห็นที่ 6
สุณิษา
IP : 125.27.224.215

24 ต.ค. 2550
เวลา 1:55:57 น.
รับจ้างทำบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ

               ..............บริการรจดทะเบียนธุรกิจ..........

1. จดทะเบียนบริษัท 4,000 บาท ( ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, จดเลขประจำตัวผู้เสียภาษี )
2. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 3,000 บาท (ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)
3. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 1,000 บาท

                .........บริการรับทำบัญชีรายเดือน......ราคาเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท/เดือน

1.จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ
2. จัดทำสมุดบัญชี,รายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมาย และสรรพากรกำหนด
3. จัดทำรายงานภาษีซี้อ - ขายพร้อมยื่น ภพ.30
4. คำนวณและยื่นแบบภาษีรายเดือน ซึ่งได้แก่ ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 ,และประกันสังคม.
5. ปิดบัญชีรายเดือน/รายปี
6. จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ

                  ..........บริการตรวจสอบบัญชี......... ราคาเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท

1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์
2.เสนอข้อสังเกตและให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชี
3.ทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)
4.จัดทำงบการเงินซึ่งรวมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเอกสารประกอบการยื่น
ต่อกระทรวงพาณิชย์และ กรมสรรพากร
            สนในราคาต่อรองกันได้นะค่ะ e-mail : *@hotmail.com
                                 ติดต่อคุณ : สุณิษา 086-*


ความคิดเห็นที่ 7
ramunya
IP : 124.120.17.215

16 ม.ค. 2551
เวลา 23:18:37 น.
WJ-YOUNGWIDE ACCOUNTING SERVICE
สำนักงานดับเบิ้ลยูเจ ยังไวด์ ยินดีให้บริการ
•รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัทราคาประหยัดสุดๆค่ะ
บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและ ขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มฟรี++
•รับจดทะเบียนเลิกกิจการ ชำระบัญชี จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขและเพิ่มวัตถุประสงค์
แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่จดทะเบียนเพิ่มทุน ลดทุน เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
•รับจดทะเบียนคณะบุคคล จดทะเบียนพาณิชย์ ราคาประหยัด

•รับจัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
- จัดทำรายงานภาษีและแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 ทุกเดือน
- จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนทุกเดือน ภ.ง.ด. 1 (พร้อมคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
- จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด 3,53
- จัดทำรายงานภาษีครึ่งปีและประจำปี ภ.ง.ด.51 และ ภ.ง.ด.50
- ดำเนินการแก้ปัญหาบัญชีและให้คำปรึกษาภาษี
- จัดการเกี่ยวกับปัญหาบัญชี เคลียร์บัญชี โอนงานสำนักงานบัญชีเดิม
•บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคม ยื่นแบบเงินสมทบรายเดือน
•จัดทำรายงานภาษีและแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 รายเดือนสำหรับกิจการเจ้าของคน เดียว
รับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการจัดทำบัญชีคำนวณภาษีเงินได้ของบุคคลภงด. 90,91,94
•ทำหนังสืออนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าว (Work Permit & VISA)
•บริการที่ปรึกษากฎหมายคดีแพ่งทั่วประเทศ
บริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต วางระบบบัญชี บริการเกี่ยวเนื่อง
ค่าบริการ พิจารณาจากลักษณะและปริมาณของเอกสาร และการปฏิบัติงานเป็นหลัก
“งานบัญชีและภาษีอากร จำเป็นจะต้องมีผู้ที่ มีประสบการณ์ มีความรู้ ประณีต ละเอียดและเข้าใจต่องานบัญชีอย่าง ลึกซึ่ง ประสบการณ์ของผู้ทำบัญชีมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดคุณภาพของงานดังนั้นการเลือกสำนักงานบัญชี ควรจะต้องพิจารณาประสบการณ์ความรู้ความสามารถควบคู่ไปอัตราค่าบริการ มิใช่เลือกเพราะเห็นว่าราคาถูกแต่เพียงอย่างเดียว คุณภาพของงาน ความถูกต้องครบถ้วน ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความจริงใจในการให้บริการและการตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญ เรียนพิจารณาทางสำนักงานเพื่อสอบถามข้อมูลบริการเป็นทางเลือกก่อนตัดสินใจ
ค่าบริการทำบัญชี ราคาเริ่มต้นที่ 2,000-บาท บริการทั่วกรุงเทพ และปริมณฑล

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ รมัณยา ลักขณาวรกุล
081 989-0468, 02-735-0508, 02-732-1870, 02 691-1202 # กด 1 แฟกซ์ 02 732-9798
ทีตั้งสำนักงาน เยื้องโรงพยาบาลรามคำแหง
6 ซอยรามคำแหง 83/2 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพฯ
ติดต่อสำนักงานได้ตั้งแต่เวลา เวลา 8.30 – 17.30 ทุกวันค่ะ 081 989-0468
ทางสำนักงานขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในบริการของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสำนักงานดับเบิ้ลยูเจ ยังไวด์ จะเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งสำหรับท่าน และขอให้ท่านไว้ใจในบริการของเรา
พื้นที่บริการบัญชี ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล http://www.*.com
“WIN TOGETHER WITH OUR QUALITY SERVICE”


ความคิดเห็นที่ 8
ramunya
IP : 124.120.17.215

16 ม.ค. 2551
เวลา 23:19:15 น.
WJ-YOUNGWIDE ACCOUNTING SERVICE
สำนักงานดับเบิ้ลยูเจ ยังไวด์ ยินดีให้บริการ
•รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัทราคาประหยัดสุดๆค่ะ
บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและ ขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มฟรี++
•รับจดทะเบียนเลิกกิจการ ชำระบัญชี จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขและเพิ่มวัตถุประสงค์
แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่จดทะเบียนเพิ่มทุน ลดทุน เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
•รับจดทะเบียนคณะบุคคล จดทะเบียนพาณิชย์ ราคาประหยัด

•รับจัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
- จัดทำรายงานภาษีและแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 ทุกเดือน
- จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนทุกเดือน ภ.ง.ด. 1 (พร้อมคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
- จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด 3,53
- จัดทำรายงานภาษีครึ่งปีและประจำปี ภ.ง.ด.51 และ ภ.ง.ด.50
- ดำเนินการแก้ปัญหาบัญชีและให้คำปรึกษาภาษี
- จัดการเกี่ยวกับปัญหาบัญชี เคลียร์บัญชี โอนงานสำนักงานบัญชีเดิม
•บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคม ยื่นแบบเงินสมทบรายเดือน
•จัดทำรายงานภาษีและแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 รายเดือนสำหรับกิจการเจ้าของคน เดียว
รับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการจัดทำบัญชีคำนวณภาษีเงินได้ของบุคคลภงด. 90,91,94
•ทำหนังสืออนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าว (Work Permit & VISA)
•บริการที่ปรึกษากฎหมายคดีแพ่งทั่วประเทศ
บริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต วางระบบบัญชี บริการเกี่ยวเนื่อง
ค่าบริการ พิจารณาจากลักษณะและปริมาณของเอกสาร และการปฏิบัติงานเป็นหลัก
“งานบัญชีและภาษีอากร จำเป็นจะต้องมีผู้ที่ มีประสบการณ์ มีความรู้ ประณีต ละเอียดและเข้าใจต่องานบัญชีอย่าง ลึกซึ่ง ประสบการณ์ของผู้ทำบัญชีมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดคุณภาพของงานดังนั้นการเลือกสำนักงานบัญชี ควรจะต้องพิจารณาประสบการณ์ความรู้ความสามารถควบคู่ไปอัตราค่าบริการ มิใช่เลือกเพราะเห็นว่าราคาถูกแต่เพียงอย่างเดียว คุณภาพของงาน ความถูกต้องครบถ้วน ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความจริงใจในการให้บริการและการตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญ เรียนพิจารณาทางสำนักงานเพื่อสอบถามข้อมูลบริการเป็นทางเลือกก่อนตัดสินใจ
ค่าบริการทำบัญชี ราคาเริ่มต้นที่ 2,000-บาท บริการทั่วกรุงเทพ และปริมณฑล

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ รมัณยา ลักขณาวรกุล
081 989-0468, 02-735-0508, 02-732-1870, 02 691-1202 # กด 1 แฟกซ์ 02 732-9798
ทีตั้งสำนักงาน เยื้องโรงพยาบาลรามคำแหง
6 ซอยรามคำแหง 83/2 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพฯ
ติดต่อสำนักงานได้ตั้งแต่เวลา เวลา 8.30 – 17.30 ทุกวันค่ะ 081 989-0468
ทางสำนักงานขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในบริการของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสำนักงานดับเบิ้ลยูเจ ยังไวด์ จะเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งสำหรับท่าน และขอให้ท่านไว้ใจในบริการของเรา
พื้นที่บริการบัญชี ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล http://www.*.com
“WIN TOGETHER WITH OUR QUALITY SERVICE”

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Express\New Folder (2)\New Folder\main.gif

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
แสดงความคิดเห็น *
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
- สำหรับสมาชิกจะได้รับสิทธิในการเลือกสีพื้นหลังและแนบไฟล์ได้
- บุคคลทั่วไป การเลือกสีพื้นหรือแนบไฟล์จะไม่มีผลใดๆ เกิดขึ้น หากอยากได้สิทธิพิเศษในการโพสต์ก็คลิก
สมัครสมาชิก เลย
กรอกข้อมูลส่วนตัว
ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กรอกข้อมูลที่นี่
โดย *
อีเมล์
สมัครสมาชิก คลิกที่นี่
- ใส่สีพื้นได้
- ได้นามแฝงประจำบอร์ด ไม่ซ้ำใคร
- อัพโหลดไฟล์ได้
สมาชิกกรอกข้อมูลที่นี่ ระบบจะดึงข้อมูลส่วนอื่นๆ มาให้โดยอัตโนมัติ
แนบไฟล์
แทรกรูปภาพได้ไม่เกิน 500 K, ไฟล์อื่นๆ (.zip, .swf) ไม่เกิน 0 K
รูปภาพต้องเป็น *.jpg หรือ *.gif เท่านั้น
ชื่อล็อกอิน *
รหัสผ่าน *