ถวายพระพรนายหลวง
วรทริณ การะเกตุ
IP : 223.205.185.111

12 เม.ย. 2554
เวลา 17:00:33 น.
ขอทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงประชาตลอดกาล