ในหลวงอายุเท่าไหร่
ศุจินธรา-แทนกาย-ไพฑูรย์  ตันปิติปัญญา
IP : 58.137.106.243

1 ธ.ค. 2552
เวลา 13:43:01 น.
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ อายุยิ่งยืนนาน